Princip systému PROTENG

Revoluční automatický plynový hasicí systém slouží pro ochranu uzavřených prostorů motorů osobních a nákladních automobilů, autobusů, závodních speciálů, je používán v atomových elektrárnách, v rozvodnách, v plynárenském průmyslu, v bankách, domácnostech, ve firmách a všude kde hrozí požár .. velice často je montován do pc.

Už žádný stres, stačí PROTENG a nemusíte mít obavy z požáru nebo uhoření!!!!

V případě požáru se automaticky aktivuje a uhasí oheň.

Bezpečný způsob, jak ochránit pasažéry i vozidlo před požárem, jak ochránit Váš život, Váš majetek !

Až neuvěřitelně jednoduchý princip.

Celý princip fungování je postavený na jedné polyamidové hadici o průměru 18 mm a délce 40-210 cm, ve které je natlakovaná účinná hasicí látka FM200 s přesným názvem heptafluorpropan. Při normální teplotě je díky tlaku 5 barů v tomto relativně malém prostoru uložených až 500 g hasiva. Při zahřívání okolí plameny se tlak při teplotě 100° zvyšuje až na 15 barů. Samotné spuštění systému je aktivované teplotou nad 120°, kdy změknutá polyamidová stěna praskne přesně v místech nejvyššího tepelného namáhání a do prostoru uvolňuje hasící plyn. Ten spolehlivě a účinně hasí požár už v zárodku, při hašení nepoškodí žádné elektrické součásti, a to ani při provozu. Celý systém je plně automatický, nepotřebuje žádnou obsluhu a spustí se okamžitě, když dojde k požáru. Chrání Vás a Váš majetek 24 hodin denně.

PROTENG je nadčasové řešení, jak předcházet vzniku požáru. Plně automatický velice jednoduchý systém je připraven k hašení požáru 24 h denně, bez nutnosti externího napájení, bez nutnosti obsluhy, bez toho, že by při hašení poničil okolní předměty, bez toho, že by měl negativní dopad na lidské zdraví. Dlouhodobá životnost , nÍzká cena, široké množství použití a 24 h automatický dohled, to je jedinečnost produktu PROTENG.